s1
s2
s3

Biuletyn wizowy

DATY ROZPATRYWANIA WIZ IMIGRACYJNYCH (I SKŁADANIA WNIOSKÓW I-485, jeśli USCIS wyrazi zgodę)

 
ROZPATRYWANA DATA
LUTY 2024
KATEGORIE RODZINNE
KATEGORIE PRACOWNICZE
PIERWSZA PREFERENCJA
niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat
01 styczeń 2015
01 wrzesień 2017
 
DRUGA PREFERENCJA A
współmałżonkowie i dzieci do lat 21 stałych rezydentów USA
08 luty 2020
01 wrzesień 2023
 
DRUGA PREFERENCJA B
dorosłe, ponad 21 lat, dzieci stałych rezydentów USA
01 październik 2015
01 styczeń 2017
 
TRZECIA PREFERENCJA
zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami
22 kwiecień 2009
01 marzec 2010
 
CZWARTA PREFERENCJA
rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami
22 maj 2007
01 marzec 2008
 
PIERWSZA PREFERENCJA
"nobliści", menedżerowie międzynarodowych korporacji
 
bieżąca
BIEŻĄCA
DRUGA PREFERENCJA
posiadacze wysokich tytułów naukowych
 
15 listopad 2022
15 luty 2023
TRZECIA PREFERENCJA
"profesjonaliści" i robotnicy wykwalifikowani
 
01 wrzesień 2022
01 luty 2023
TRZECIA PREFERENCJA
pracownicy niewykwalifikowani
 
01 wrzesień 2020
15 grudzień 2020
CZWARTA PREFERENCJA
pracownicy religijni
 
15 maj 2019
01 wrzesień 2019
PIĄTA PREFERENCJA
inwestorzy
 
BIEŻĄCA