s1
s2
s3

Sponsorowania pracownicze

Stały pobyt poprzez ofertę pracy w USA to obecnie około 80 procent wszystkich spraw prowadzonych przez naszą Kancelarię. Wiele z nich to sprawy klientów z wyższym wykształceniem, przebywających w USA na wizach turystycznych lub studenckich lub zamieszkałych w Polsce. Sprawy takie trwają ostatnio około pół roku. Od kilku lat, osoby w niższych kategoriach zawodowych, nawet tych bez żadnych kwalifikacji, również mogą spodziewać się podobnego okresu oczekiwania na wizę imigracyjną.

Podstawowym elementem sprawy pracowniczej jest wiarygodna oferta pracy w zawodzie wyuczonym lub wypracowanym przez klienta. Oferta taka oceniana jest przez mecenasa Blocha przez pryzmat zatwierdzalności petycji pracowniczej. Sponsor, przyszły pracodawca, musi udowodnić swe możliwości zapłacenia średniej stawki w oferowanej przez siebie pozycji, od dnia rozpoczęcia sprawy, kontynuując aż do jej zakończenia. Mecenas Bloch podchodzi do potencjalnych sponsorów z szacunkiem, ale bez litości. Jeśli sponsor nie ma ochoty wykazać się swymi finansowymi dokumentami, lub okazuje się że nie spełnia odpowiednich wymogów, klient ma tylko jeden wybór: albo szukać innego sponsora albo szukać innego adwokata.

Proces sponsorowania przez pracę rozpoczyna się podobnie we wszystkich kategoriach zawodowych: agresywną kampanią rekrutacyjną sponsora. Trwa ona przez okres kilku miesięcy i ma na celu przekonanie Urzędu Pracy że oferta pracy dla sponsorowanego obcokrajowca nie wpłynie negatywnie na amerykański rynek pracy, że nie ma chętnych lub odpowiednio wykwalifikowanych pracowników amerykańskich na to miejsce pracy.

Po zatwierdzeniu sprawy na etapie Urzędu Pracy, (co przy systemie internetowych wniosków PERM trwa kilka miesięcy), sponsorowanie przesuwa się w gestię Urzędu Imigracyjnego. Urząd ten ocenia kwalifikacje finansowe sponsora i kwalifikacje zawodowe sponsorowanego. W związku z tym, że od kilku lat we wszystkich kategoriach zawodowych, (od tych wymagających wykształcenia wyższego po pracwników bez żadnych kwalifikacji), wizy imigracyjne dostępne są natychmiastowo, etap ten może łączyć się z równoległym wnioskiem o zmianę statusu dla klientów przebywających akurat fizycznie (i legalnie) w Stanach Zjednoczonych. W praktyce oznacza to, że w kilka miesięcy po przyjęciu sprawy przez Urząd Imigracyjny, klienci tacy (a sponsorowanie pracownicze automatycznie obejmuje całą bliską rodzinę sponsorowanego pracownika), otrzymują oficjalne dokumenty pozwolenia na pracę w USA (EAD) i zgody na bezwizowe przekraczanie granicy amerykańskiej (Advance Parole). Osoby które odbierać będą swoje wizy imigracyjne w ambasadzie mogą spodziewać się kilku miesięcy oczekiwania na termin rozmowy kwalifikacyjnej z konsulem.