s1
s2
s3

Biuletyn wizowy

DATY ROZPATRYWANIA WIZ IMIGRACYJNYCH (I SKŁADANIA WNIOSKÓW I-485, jeśli USCIS wyrazi zgodę)

 
ROZPATRYWANA DATA
MARZEC 2018
KATEGORIE RODZINNE
KATEGORIE PRACOWNICZE
PIERWSZA PREFERENCJA
niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat
22 marca 2011
01 stycznia 2012
 
DRUGA PREFERENCJA A
współmałżonkowie i dzieci do lat 21 stałych rezydentów USA
22 marca 2016
01 maja 2017
 
DRUGA PREFERENCJA B
dorosłe, ponad 21 lat, dzieci stałych rezydentów USA
01 marca 2011
01 września 2011
 
TRZECIA PREFERENCJA
zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami
15 grudnia 2005
01 grudnia 2005
 
CZWARTA PREFERENCJA
rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami
22 sierpnia 2004
22 stycznia 2005
 
PIERWSZA PREFERENCJA
"nobliści", menedżerowie międzynarodowych korporacji
 
BIEŻĄCA
BIEŻĄCA
DRUGA PREFERENCJA
posiadacze wysokich tytułów naukowych
 
BIEŻĄCA
BIEŻĄCA
TRZECIA PREFERENCJA
"profesjonaliści" i robotnicy wykwalifikowani
 
BIEŻĄCA
BIEŻĄCA
TRZECIA PREFERENCJA
pracownicy niewykwalifikowani
 
BIEŻĄCA
BIEŻĄCA
CZWARTA PREFERENCJA
pracownicy religijni
 
BIEŻĄCA
PIĄTA PREFERENCJA
inwestorzy
 
BIEŻĄCA
pełny HTML | wersja mobilna