s1
s2
s3

Biuletyn wizowy

DATY ROZPATRYWANIA WIZ IMIGRACYJNYCH (I SKŁADANIA WNIOSKÓW I-485, jeśli USCIS wyrazi zgodę)

 
ROZPATRYWANA DATA
LUTY 2020
KATEGORIE RODZINNE
KATEGORIE PRACOWNICZE
PIERWSZA PREFERENCJA
niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat
22 sierpnia 2013
22 marca 2014
 
DRUGA PREFERENCJA A
współmałżonkowie i dzieci do lat 21 stałych rezydentów USA
BIEŻĄCA
01 grudnia 2019
 
DRUGA PREFERENCJA B
dorosłe, ponad 21 lat, dzieci stałych rezydentów USA
22 sierpnia 2014
22 kwietnia 2015
 
TRZECIA PREFERENCJA
zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami
22 listopad 2007
22 lipca 2008
 
CZWARTA PREFERENCJA
rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami
01 lipca 2006
22 lipca 2007
 
PIERWSZA PREFERENCJA
"nobliści", menedżerowie międzynarodowych korporacji
 
1 grudnia 2018
BIEŻĄCA
DRUGA PREFERENCJA
posiadacze wysokich tytułów naukowych
 
Bieżąca
BIEŻĄCA
TRZECIA PREFERENCJA
"profesjonaliści" i robotnicy wykwalifikowani
 
Bieżąca
01 stycznia 2019
TRZECIA PREFERENCJA
pracownicy niewykwalifikowani
 
Bieżąca
01 stycznia 2019
CZWARTA PREFERENCJA
pracownicy religijni
 
BIEŻĄCA
BIEŻĄCA
PIĄTA PREFERENCJA
inwestorzy
 
BIEŻĄCA