s1
s2
s3

Biuletyn wizowy

DATY ROZPATRYWANIA WIZ IMIGRACYJNYCH (I SKŁADANIA WNIOSKÓW I-485, jeśli USCIS wyrazi zgodę)

 
ROZPATRYWANA DATA
SIERPIEŃ 2019
KATEGORIE RODZINNE
KATEGORIE PRACOWNICZE
PIERWSZA PREFERENCJA
niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat
01 lipca 2012
01 marca 2013
 
DRUGA PREFERENCJA A
współmałżonkowie i dzieci do lat 21 stałych rezydentów USA
BIEŻĄCA
01 czerwca 2019
 
DRUGA PREFERENCJA B
dorosłe, ponad 21 lat, dzieci stałych rezydentów USA
01 stycznia 2014
01 września 2014
 
TRZECIA PREFERENCJA
zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami
22 czerwca  2007
22 grudnia 2007
 
CZWARTA PREFERENCJA
rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami
01 październik 2006
15 grudnia 2006
 
PIERWSZA PREFERENCJA
"nobliści", menedżerowie międzynarodowych korporacji
 
01 lipca 2016
01 września 2018
DRUGA PREFERENCJA
posiadacze wysokich tytułów naukowych
 
01 stycznia 2017
BIEŻĄCA
TRZECIA PREFERENCJA
"profesjonaliści" i robotnicy wykwalifikowani
 
01 lipca 2016
BIEŻĄCA
TRZECIA PREFERENCJA
pracownicy niewykwalifikowani
 
01 lipca 2016
BIEŻĄCA
CZWARTA PREFERENCJA
pracownicy religijni
 
BIEŻĄCA
PIĄTA PREFERENCJA
inwestorzy
 
BIEŻĄCA