s1
s2
s3

Biuletyn wizowy

DATY ROZPATRYWANIA WIZ IMIGRACYJNYCH (I SKŁADANIA WNIOSKÓW I-485, jeśli USCIS wyrazi zgodę)

 
ROZPATRYWANA DATA
LISTOPAD 2019
KATEGORIE RODZINNE
KATEGORIE PRACOWNICZE
PIERWSZA PREFERENCJA
niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat
01 marca 2013
01 września 2013
 
DRUGA PREFERENCJA A
współmałżonkowie i dzieci do lat 21 stałych rezydentów USA
BIEŻĄCA
01 września 2019
 
DRUGA PREFERENCJA B
dorosłe, ponad 21 lat, dzieci stałych rezydentów USA
08 lipca 2014
08 stycznia 2015
 
TRZECIA PREFERENCJA
zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami
15 październik 2007
15 kwietnia 2008
 
CZWARTA PREFERENCJA
rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami
01 stycznia 2007
01 lipca 2007
 
PIERWSZA PREFERENCJA
"nobliści", menedżerowie międzynarodowych korporacji
 
01 czerwca 2018
01 lipca 2019
DRUGA PREFERENCJA
posiadacze wysokich tytułów naukowych
 
Bieżąca
BIEŻĄCA
TRZECIA PREFERENCJA
"profesjonaliści" i robotnicy wykwalifikowani
 
Bieżąca
BIEŻĄCA
TRZECIA PREFERENCJA
pracownicy niewykwalifikowani
 
Bieżąca
BIEŻĄCA
CZWARTA PREFERENCJA
pracownicy religijni
 
BIEŻĄCA
PIĄTA PREFERENCJA
inwestorzy
 
BIEŻĄCA