s1
s2
s3

Biuletyn wizowy

DATY ROZPATRYWANIA WIZ IMIGRACYJNYCH (I SKŁADANIA WNIOSKÓW I-485, jeśli USCIS wyrazi zgodę)

 
ROZPATRYWANA DATA
CZERWIEC 2020
KATEGORIE RODZINNE
KATEGORIE PRACOWNICZE
PIERWSZA PREFERENCJA
niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat
22 maja 2014
15 luty 2015
 
DRUGA PREFERENCJA A
współmałżonkowie i dzieci do lat 21 stałych rezydentów USA
BIEŻĄCA
01 maja 2020
 
DRUGA PREFERENCJA B
dorosłe, ponad 21 lat, dzieci stałych rezydentów USA
15 marca 2015
01 grudnia 2015
 
TRZECIA PREFERENCJA
zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami
15 kwietnia 2008
15 marca 2009
 
CZWARTA PREFERENCJA
rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami
08 sierpnia 2006
31 lipca 2007
 
PIERWSZA PREFERENCJA
"nobliści", menedżerowie międzynarodowych korporacji
 
Bieżąca
BIEŻĄCA
DRUGA PREFERENCJA
posiadacze wysokich tytułów naukowych
 
Bieżąca
BIEŻĄCA
TRZECIA PREFERENCJA
"profesjonaliści" i robotnicy wykwalifikowani
 
08 listopada 2017
01 kwietnia 2019
TRZECIA PREFERENCJA
pracownicy niewykwalifikowani
 
08 listopada 2017
01 kwietnia 2019
CZWARTA PREFERENCJA
pracownicy religijni
 
BIEŻĄCA
BIEŻĄCA
PIĄTA PREFERENCJA
inwestorzy
 
BIEŻĄCA