s1
s2
s3

Biuletyn wizowy

DATY ROZPATRYWANIA WIZ IMIGRACYJNYCH (I SKŁADANIA WNIOSKÓW I-485, jeśli USCIS wyrazi zgodę)

 
ROZPATRYWANA DATA
CZERWIEC 2019
KATEGORIE RODZINNE
KATEGORIE PRACOWNICZE
PIERWSZA PREFERENCJA
niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat
15 luty 2012
08 październik 2012
 
DRUGA PREFERENCJA A
współmałżonkowie i dzieci do lat 21 stałych rezydentów USA
15 lipca 2017
08 marca 2019
 
DRUGA PREFERENCJA B
dorosłe, ponad 21 lat, dzieci stałych rezydentów USA
15 maja 2013
08 sierpnia 2014
 
TRZECIA PREFERENCJA
zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami
22 grudnia 2006
22 sierpnia 2007
 
CZWARTA PREFERENCJA
rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami
01 kwietnia 2006
01 grudnia 2006
 
PIERWSZA PREFERENCJA
"nobliści", menedżerowie międzynarodowych korporacji
 
22 kwietnia 2018
01 września 2018
DRUGA PREFERENCJA
posiadacze wysokich tytułów naukowych
 
BIEŻĄCA
BIEŻĄCA
TRZECIA PREFERENCJA
"profesjonaliści" i robotnicy wykwalifikowani
 
BIEŻĄCA
BIEŻĄCA
TRZECIA PREFERENCJA
pracownicy niewykwalifikowani
 
BIEŻĄCA
BIEŻĄCA
CZWARTA PREFERENCJA
pracownicy religijni
 
BIEŻĄCA
PIĄTA PREFERENCJA
inwestorzy
 
BIEŻĄCA