s1
s2
s3

Biuletyn wizowy

DATY ROZPATRYWANIA WIZ IMIGRACYJNYCH (I SKŁADANIA WNIOSKÓW I-485, jeśli USCIS wyrazi zgodę)

 
ROZPATRYWANA DATA
MARZEC 2020
KATEGORIE RODZINNE
KATEGORIE PRACOWNICZE
PIERWSZA PREFERENCJA
niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat
08 październik 2013
08 czerwca 2014
 
DRUGA PREFERENCJA A
współmałżonkowie i dzieci do lat 21 stałych rezydentów USA
BIEŻĄCA
01 stycznia 2020
 
DRUGA PREFERENCJA B
dorosłe, ponad 21 lat, dzieci stałych rezydentów USA
15 września 2014
15 maja 2015
 
TRZECIA PREFERENCJA
zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami
15 grudnia 2007
15 sierpnia 2008
 
CZWARTA PREFERENCJA
rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami
01 lipca 2006
22 lipca 2007
 
PIERWSZA PREFERENCJA
"nobliści", menedżerowie międzynarodowych korporacji
 
1 marca 2019
BIEŻĄCA
DRUGA PREFERENCJA
posiadacze wysokich tytułów naukowych
 
Bieżąca
BIEŻĄCA
TRZECIA PREFERENCJA
"profesjonaliści" i robotnicy wykwalifikowani
 
01 stycznia 2017
01 stycznia 2019
TRZECIA PREFERENCJA
pracownicy niewykwalifikowani
 
01 stycznia 2017
01 stycznia 2019
CZWARTA PREFERENCJA
pracownicy religijni
 
BIEŻĄCA
BIEŻĄCA
PIĄTA PREFERENCJA
inwestorzy
 
BIEŻĄCA