s1
s2
s3

Biuletyn wizowy

DATY ROZPATRYWANIA WIZ IMIGRACYJNYCH (I SKŁADANIA WNIOSKÓW I-485, jeśli USCIS wyrazi zgodę)

 
ROZPATRYWANA DATA
GRUDZIEŃ 2018
KATEGORIE RODZINNE
KATEGORIE PRACOWNICZE
PIERWSZA PREFERENCJA
niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat
08 sierpnia 2011
08 marca 2012
 
DRUGA PREFERENCJA A
współmałżonkowie i dzieci do lat 21 stałych rezydentów USA
08 października 2016
01 grudnia 2017
 
DRUGA PREFERENCJA B
dorosłe, ponad 21 lat, dzieci stałych rezydentów USA
15 luty 2012
22 marca 2014
 
TRZECIA PREFERENCJA
zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami
01 sierpnia 2006
08 stycznia 2007
 
CZWARTA PREFERENCJA
rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami
22 kwietnia 2005
01 luty 2006
 
PIERWSZA PREFERENCJA
"nobliści", menedżerowie międzynarodowych korporacji
 
01 lipca 2017
01 czerwca 2018
DRUGA PREFERENCJA
posiadacze wysokich tytułów naukowych
 
BIEŻĄCA
BIEŻĄCA
TRZECIA PREFERENCJA
"profesjonaliści" i robotnicy wykwalifikowani
 
BIEŻĄCA
BIEŻĄCA
TRZECIA PREFERENCJA
pracownicy niewykwalifikowani
 
BIEŻĄCA
BIEŻĄCA
CZWARTA PREFERENCJA
pracownicy religijni
 
BIEŻĄCA
PIĄTA PREFERENCJA
inwestorzy
 
BIEŻĄCA
pełny HTML | wersja mobilna